પરીક્ષા છે બાકી...

ભલે આપણે સૌ મુસીબત ના માર્યા,
પરંતુ છે હિંમત, નથી હામ હાર્યા..
સપનાઓ, ઈચ્છાઓ, તિતિક્ષાઓ છે બાકી,
તું લેતોજા છોને પરીક્ષા છે બાકી...

- અજ્ઞાત.
(આ લાઈન મેં એક ગુજરાતી નાટક માં સાંભળી હતી. સખણા રે'તો સાસુ નહિ)

No comments:

Post a Comment


પ્રિય મિત્રો,
    જો આપ આપની રચના મારા બ્લોગ પર મુકવા ઈચ્છતા હોય તો આપ શ્રી આપની રચના મને મારા મેઇલ આઈડી kirankumar.roy@gmail.com પર મોકલી શકો છો.

કિરણકુમાર રોય
http://kiranroy.co.cc

(જો આ બ્લોગ પર કોઈ ને કોઈ જોડણી ની ભૂલ જણાય તો મહેરબાની કરી મારું ધ્યાન દોરશોજી.. હું સત્વરે એ ભૂલને સુધારીશ..)