પથ્થર - 'હું' કિરણકુમાર રોય

પથ્થર ને આજ જીવંત કરી દઉં,
એના કાન માં આજ ખુદા કહી દઉં..

તરવાની કળા એમાં પણ છે,
ફેંકી એને સમંદર માં એ સાબિત કરી દઉં,

પ્રેમ, વેદના, ભાવના રાખે છે એ,
લાય ને આજ એના પર ગુલાબ ઉગાડી દઉં..

મારી આસ્થા ની તાકાત તો જુઓ એ લોકો,
'હું' પૂજીને એ પથ્થર ને ભગવાન બનાવી દઉં...


- 'હું' કિરણકુમાર રોય (૦૩ માર્ચ ૨૦૧૨)

પ્રિય મિત્રો,
    જો આપ આપની રચના મારા બ્લોગ પર મુકવા ઈચ્છતા હોય તો આપ શ્રી આપની રચના મને મારા મેઇલ આઈડી kirankumar.roy@gmail.com પર મોકલી શકો છો.

કિરણકુમાર રોય
http://kiranroy.co.cc

(જો આ બ્લોગ પર કોઈ ને કોઈ જોડણી ની ભૂલ જણાય તો મહેરબાની કરી મારું ધ્યાન દોરશોજી.. હું સત્વરે એ ભૂલને સુધારીશ..)