તને જ માગું છુ

તે રાતે મારા સ્વપ્નમાં આવી ઊંઘે છે
ને સવારે ઉઠી હું તેનામાં જાગું છુ

અસ્તિત્વ એક પણ વ્યક્તિત્વ અલગ એથી
એને મળવા ખુદમાં,હું મારાથી ભાગું છુ

તારાથી છુટા પડવાની સ્વતંત્રતા તો કેદ છે
તારા વિના હું મારા જેવોય ક્યાં લાગુ છુ!

મારી જેમજ, તને હું ના ઓળખાયો
હું તારી દુઆ નહીં, તને જ માગું છુ

વૈષ્ણવ ઈશિત

પ્રિય મિત્રો,
    જો આપ આપની રચના મારા બ્લોગ પર મુકવા ઈચ્છતા હોય તો આપ શ્રી આપની રચના મને મારા મેઇલ આઈડી kirankumar.roy@gmail.com પર મોકલી શકો છો.

કિરણકુમાર રોય
http://kiranroy.co.cc

(જો આ બ્લોગ પર કોઈ ને કોઈ જોડણી ની ભૂલ જણાય તો મહેરબાની કરી મારું ધ્યાન દોરશોજી.. હું સત્વરે એ ભૂલને સુધારીશ..)