મન થાય છે - ચિંતન ઠક્કર

મારા એક અજીજ દોસ્તે(ચિંતન ઠક્કર) એના વિચાર કાગળ પર ઉતાર્યા અને મને ગમ્યા એટલે મેં મારા બ્લોગ પર. આ પોસ્ટ માટે મેં એની પરવાનગી લઇ લીધેલ છે..આશા રાખું કે આપને પણ આ રચના ગમશે..

મારા વતન ની સાંકડી ગલીઓમાં,
મુક્ત મને દોડવાનુ મન થાય છે,
એજ જુના મિત્રો સાથે મસ્તી કરવાનુ મન થાય છે,
ઘરે લાવેલી કેરીયો કરતા મુજને,
આંબા પરથી કેરીઓ તોડીને ખાવનું મન થાય છે,
આજ ફરી મુજને બાળક થવાનુ મન થાય છે..
ફરીથી સ્લેટ અને પેન લઈને એકડો ઘુંટવાનુ મન થાય છે,
મિત્રો ના ટીફીન માં અવેલા બપોરીયાનો સ્વાદ લેવાનુ મન થાય છે,
એક વાર ફરી મને બળક થવાનુ મન થાય છે
બાળપણ કેરા વરસાદમાં પલળી જવાનુ મન થાય છે.

- ચિંતન ઠક્કર

પ્રિય મિત્રો,
    જો આપ આપની રચના મારા બ્લોગ પર મુકવા ઈચ્છતા હોય તો આપ શ્રી આપની રચના મને મારા મેઇલ આઈડી kirankumar.roy@gmail.com પર મોકલી શકો છો.

કિરણકુમાર રોય
http://kiranroy.co.cc

(જો આ બ્લોગ પર કોઈ ને કોઈ જોડણી ની ભૂલ જણાય તો મહેરબાની કરી મારું ધ્યાન દોરશોજી.. હું સત્વરે એ ભૂલને સુધારીશ..)