ઇચ્છા નથી ઇશ્ચર લાગું - 'શૂન્ય' પાલનપુરી

ઓથ લેવી પડે પથ્થરની, મને માન્ય નથી,
‘શૂન્ય’ છું, ઠીક છું, ઇચ્છા નથી ઇશ્ચર લાગું.

- 'શૂન્ય' પાલનપુરી

પ્રિય મિત્રો,
    જો આપ આપની રચના મારા બ્લોગ પર મુકવા ઈચ્છતા હોય તો આપ શ્રી આપની રચના મને મારા મેઇલ આઈડી kirankumar.roy@gmail.com પર મોકલી શકો છો.

કિરણકુમાર રોય
http://kiranroy.co.cc

(જો આ બ્લોગ પર કોઈ ને કોઈ જોડણી ની ભૂલ જણાય તો મહેરબાની કરી મારું ધ્યાન દોરશોજી.. હું સત્વરે એ ભૂલને સુધારીશ..)